Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Stijgende energieprijzen

De stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat de kosten voor het verhuren van studentenkamers verhogen. Mag die verhoging van de energieprijzen doorgerekend worden aan de student-huurder?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van wat er in het huurcontract is bepaald betreffende de betaling van de kosten. We overlopen de verschillende mogelijkheden:

1. U werkt met een all-in prijs

U mag de huurprijs niet verhogen gedurende de duurtijd van een huurcontract. Ook als u opeenvolgende contracten met dezelfde student-huurder afsluit voor hetzelfde goed, mag u de huurprijs niet verhogen. De huurprijs mag enkel geïndexeerd worden.
U mag bij opeenvolgende contracten ook niet overschakelen naar een aparte huurprijs met daarbovenop een vaste of variabele kost.

2. U werkt met een vaste kost voor energie bovenop de huurprijs

U mag noch de huurprijs, noch de vaste kost verhogen gedurende de duurtijd van een huurcontract.
Bij opeenvolgende contracten met dezelfde student-huurder voor hetzelfde goed mag de vaste kost wel verhoogd worden. De huurprijs mag enkel geïndexeerd worden.

3. U werkt met voorschot voor de energiekosten bovenop de huurprijs

U mag noch de huurprijs noch het voorschot verhogen gedurende de duurtijd van een huurcontract..
Bij opeenvolgende contracten met dezelfde student-huurder voor hetzelfde goed mag het voorschot wel verhoogd worden. De huurprijs mag enkel geïndexeerd worden.

Zorg dat er duidelijk in het contract wordt vermeld hoe de kosten zullen worden berekend. Noteer de meterstanden in het bijzijn van de huurder aan het begin en aan het eind van de huurperiode. Neem een duidelijke verdeelsleutel op in het huurcontract als er geen individuele meters zijn. Zo worden discussies vermeden.
Bezorg de student-huurder aan het einde van de huurperiode een duidelijke en gedetailleerde eindafrekening gestaafd door facturen van de energiemaatschappij(en).

Meer informatie over dit en andere onderwerpen kan je vinden op FAQ Studentenhuurovereenkomst.