Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat bij huurconflicten?

Stap 1: advies en bemiddeling
Studeer je aan de Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool, Hogere Zeevaartschool, Thomas More Antwerpen, KU Leuven campus Antwerpen of het Instituut voor Tropische Geneeskunde? Dan kan je altijd (ook zonder modelcontract) gratis terecht bij Kotweb. Elke onderwijsinstellingen heeft een expert-vertrouwenspersoon die voor je klaarstaat en jou begeleidt!

Studenten buiten de Antwerpse hoger onderwijsinstellingen kunnen tegen minimale betaling terecht bij de Huurdersbond.


Stap 2: vrederechter
Als bemiddelingen op niets uitdraaien, kan er eventueel een beroep gedaan worden op de vrederechter. Het vredegerecht is immers de bevoegde rechtbank voor de behandeling van alle huurgeschillen.

Als jij en je kotbaas het niet eens raken over een huurgeschil, heb je er alle belang bij om eerst een verzoeningsprocedure te starten. Deze procedure is gratis en het is niet nodig om er een advocaat voor in te schakelen. Jij en je huisbaas kunnen de procedure mondeling aanvragen op de griffie van het vredegerecht van het kanton waar de gehuurde woning gelegen is. Daarna zullen jullie beiden met een brief worden opgeroepen om voor de vrederechter te verschijnen.

Als een verzoeningsprocedure niets heeft opgeleverd of als één van de partijen niet verschenen is, zit er niets anders op dan een gerechtelijke procedure te starten.


Stap 3: gerechtelijke procedure
Ten slotte is het ook mogelijk om de tegenpartij te laten dagvaarden door een gerechtsdeurwaarder. De verzoeker moet dan eerst de kosten van de betekening (officiële bekendmaking) aan de gerechtsdeurwaarder betalen. Wie niet vertrouwd is met de gerechtelijke procedure kan best eerst een advocaat consulteren. Ook bij een ingewikkeld juridisch probleem is dat aangewezen. In het justitiehuis kan je terecht voor gratis juridisch advies. Via Kotweb kan je ook gratis juridisch advies verkrijgen bij de Huurdersbond.