Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat bij huurconflicten?

Stap 1: advies en bemiddeling

Werkt u met het modelcontract van Kotweb? Dan kan u gratis terecht bij Kotweb. Elke onderwijsinstelling heeft een expert-vertrouwenspersoon die tracht te bemiddelen tussen u als eigenaar en de studenten die verbonden zijn met hun onderwijsinstelling.

Werkt u zonder het modelcontract van Kotweb? Dan kan u terecht voor hulp en advies bij de Eigenaarsbond of de Verenigde Eigenaars.


Stap 2: vrederechter

Als bemiddelingen op niets uitdraaien, kan er eventueel een beroep gedaan worden op de vrederechter. Het vredegerecht is immers de bevoegde rechtbank voor de behandeling van alle huurgeschillen.

Als u en uw student-huurder het niet eens raken over een huurgeschil, heeft u er alle belang bij om eerst een verzoeningsprocedure te starten. Deze procedure is gratis en het is niet nodig om er een advocaat voor in te schakelen. U en uw student-huurder kunnen de procedure mondeling aanvragen op de griffie van het vredegerecht van het kanton waar de gehuurde woning gelegen is. Daarna zullen jullie beiden met een brief worden opgeroepen om voor de vrederechter te verschijnen.

Als een verzoeningsprocedure niets heeft opgeleverd of als een van de partijen niet verschenen is, zit er niets anders op dan een gerechtelijke procedure te starten.

Stap 3: gerechtelijke procedure

Ten slotte is het ook mogelijk om de tegenpartij te laten dagvaarden door een gerechtsdeurwaarder. De verzoeker moet dan eerst de kosten van de betekening (officiële bekendmaking) aan de gerechtsdeurwaarder betalen. Wie niet vertrouwd is met de gerechtelijke procedure kan best eerst een advocaat consulteren. Ook bij een ingewikkeld juridisch probleem is dat aangewezen.