Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Verhuren in Antwerpen: wat moet u weten en doen?

  1. Uw pand moet voldoen aan de wettelijke normen voor woonkwaliteit en brandveiligheid, vermeld in de Vlaamse Wooncode en de Code van politiereglementen (art. 565 en volgende). Voor de controle van de brandveiligheidsnormen betaalt u een retributie aan de stad Antwerpen. Een uitgebreide blik op deze wetgeving wordt u gegeven via de stad Antwerpen. Bovendien moet u ook in orde zijn met de stedenbouwkundige normen, opgenomen in  de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de Antwerpse bouwcode. De bouwnormen worden niet gekoppeld aan het groene kwaliteitslabel, behalve wanneer u niet voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften, die mogelijks gekoppeld worden aan uw stedenbouwkundige vergunning. In dat geval zal er pas een groen kwaliteitslabel toegekend worden wanneer u tevens voldoet aan deze brandweervoorwaarden. U moet voor de kwaliteit- en veiligheidsvereisten ook de nodige attesten en certificaten kunnen voorleggen: keuringsattesten die aantonen dat alle aanwezige installaties conform en veilig zijn. Deze keuringsattesten moeten recent zijn en afgeleverd door een erkend keuringsorganisme en/of een erkende installateur. Op deze keuringsattesten moet de datum van de keuring, het adres en de exacte wooneenheid duidelijk vermeld worden. De keuringsattesten moeten voorgelegd worden aan de stad bij een controlebezoek. Daarnaast moet u ook een Energieprestatiecertificaat (EPC) voorleggen voor elke huurwoning. Voor de opmaak van zo’n EPC moet u een beroep doen op een erkende energiedeskundige typeA. Op de website Energiesparen kan u heel wat informatie vinden over dit EPC, samen met een lijst van deskundigen. Heeft u over deze wettelijke normen graag meer uitleg, wil u advies of persoonlijke begeleiding? De stad Antwerpen biedt u de gratis en vrijblijvende hulp aan van een gespecialiseerde woonarchitect, die zelfs ter plaatse komt voor advies op maat.

 

  1. U moet aan de stad Antwerpen melden dat u studentenhuisvesting verhuurt. Uw pand op Kotweb plaatsen is voldoende om aan de meldingsplicht te voldoen. Eigenaars die niet in Kotweb staan, moeten via het pand aanmelden via een elektronisch formulier op de website van de stad Antwerpen of kunnen hiervoor terecht in een Woonkantoor.

 

  1. U moet een beheerder van uw pand aanstellen: deze persoon volgt de verplichtingen van de eigenaar op, als een goede huisvader/moeder. De beheerder heeft een grote verantwoordelijkheid en is bij problemen hét aanspreekpunt voor zowel studenten als stadsdiensten . Zijn of haar verplichtingen zijn erg divers:  o.a. opvolgen van het logboek (keuringsattesten), up-to-date houden van een lijst met contacten van de bewoners, opvolging van het afvalbeheer en meer. Studenten kunnen niet worden aangesteld tot beheerder van het pand. Als u geen beheerder aanstelt, dan wordt u zelf beschouwd als beheerder. U vindt alle details terug op de website van de stad Antwerpen.  

 

  1. U bent verplicht de huurprijs en alle bijkomende kosten gedetailleerd en volledig kenbaar te maken, zowel op affiches als in databases zoals Kotweb.

 

  1. U bent verplicht een schriftelijk contract af te sluiten met uw huurder. Voor alle contracten vanaf 1 januari 2019 geldt de nieuwe Vlaamse huurwet. Kotweb biedt u een modelcontract aan, waardoor u als vanzelf aan deze verplichting kan voldoen. Vergeet niet dat ook een plaatsbeschrijving opmaken wettelijk verplicht is.Tot slot moet u ook het contract laten registreren. Het huurcontract krijgt door deze registratie een ‘vaste datum’ waardoor het bindend is voor derde partijen (het contract krijgt een stempel). De registratie is gratis en vindt plaats op het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het studentenpand gelegen is. Het registratiebureau voor Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Hoboken en Wilrijk: Italiëlei 4 bus 3, 2000 Antwerpen. Meer weten? U krijgt alle info op de site van de federale overheid.
  2. Vergeet niet om uw logboek steeds actueel te houden, m.a.w. om op de gevraagde periodes herkeuringen en vernieuwingen van attesten op te vragen.