Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Verhuren aan internationale studenten

De 5000 buitenlandse studenten en gastdocenten die hier voor enkele maanden tot maximum een jaar verblijven via een uitwisselingscontract, vormen een speciale categorie kotstudenten. Terwijl zij in Antwerpen verblijven, vertrekken er ook Antwerpse studenten en docenten naar het buitenland voor een korte studieperiode. De vraag naar studentenhuisvesting voor een aantal maanden is daardoor groot! .

Deze groep inkomende en uitgaande internationale studenten wordt goed begeleid door de internationale diensten van de universiteiten en hogescholen. Heeft u een vraag of probleem over/met uw internationale student-huurder, dan kan u steeds terecht bij deze begeleiders in de onderwijsinstellingen.

Het contract

Wanneer u verhuurt aan een internationale student stelt zich vaak de kwestie dat deze student zich wil domiciliëren of inschrijven op het kotadres. Een internationale student die langer dan drie maanden in België verblijft, wordt immers ingeschreven op zijn verblijfplaats in België.

Maar welke huurovereenkomst mag u dan gebruiken?

Gesteld kan worden dat een inschrijving in het bevolkingsregister niet per definitie zorgt voor een hoofdverblijf in de zin van de huurwetgeving. In het modelcontract van Kotweb staat duidelijk dat de bestemming van de kamer een studieverblijf is, dat de kamer niet gebruikt mag worden als hoofdverblijfplaats en dat de student moet invullen wat zijn/haar hoofdverblijfplaats dan wel is (bijvoorbeeld zijn/haar adres in het buitenland).

Deze redenering volgend kan het modelcontract gebruikt worden voor internationale studenten die een hoofdverblijfplaats in het buitenland kunnen opgeven, ook al schrijven ze zich in op het kotadres.

Maak afspraken rond energieverbruik

Internationale studenten verblijven ook in de weekends op kot; hun water- en energieverbruik kan daarom tot een derde hoger liggen dan het gemiddelde. Wanneer de onkosten door middel van een voorschot aangerekend worden, kan u dat best vooraf aanpassen, zodat de studenten bij afrekening niet onaangenaam verrast worden.

Andere talen?

U stelt afspraken, contracten en reglementen ook best in een andere taal dan het Nederlands ter beschikking. De internationale diensten van de onderwijsinstellingen staan ter beschikking om u en de studenten hierbij te begeleiden of te bemiddelen.

Kotweb biedt u alvast enkele belangrijke mogelijkheden aan:

  • Wij vragen om in uw profielgegevens aan te geven welke talen u spreekt. Zo weten studenten die via Kotweb een kamer zoeken in welke taal ze u kunnen aanspreken.
  • U kan uw kamer zowel in het Nederlands als in het Engels promoten: als u uw kamerbeschrijving voltooid heeft, kan u onmiddellijk daarna deze promotie ook in het Engels aanbieden en opslaan. Zo zien studenten die de site in het Engelstalige gedeelte bezoeken ook uw kamergegevens makkelijk staan.
  • Het Kotweb modelcontract wordt u ook aangeboden in het Engels: u zal eerst de Nederlandse versie te zien krijgen. Maar als u aangeeft dat u de Engelse versie wilt, dan rolt de vertaling er meteen ook mee uit. Zo kan de internationale student de vertaling van zijn/haar contract meteen lezen.