Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Veelgestelde vragen

Actualiteit

Coronagerelateerde vragen

Informatie voor kotstudenten:

 • 10 vuistregels om veilig samen te leven op kot vind je hier.
 • Alle info wat te doen bij een (mogelijke) covidbesmetting vind je hier.

Informatie voor koteigenaars vind je hier:

 • info over hoe je studentenpand in te richten
 • info wat te doen bij (mogelijke) covidbestemmingen en quarantaines of isolaties in uw pand
 • materialen ter ondersteuning 

Veiligheid & hygiëne

Wat te doen bij gasgeur?

Het antwoord vind je hier.

Wie is verantwoordelijk voor de bestrijding van muizen op kot?

Voor studenten: het antwoord vind je hier.

Voor kotbazen: het antwoord vind je hier. 

Contracten, prijzen, conflicten

Mag een huurcontract voortijdig worden beëindigd?

Als de huurovereenkomst valt onder het nieuwe huurdecreet dan moet de student 2 maanden opzegtermijn naleven bij voortijdige stopzetting van het huurcontract.
De student moet de sleutel van het kot maar afgeven bij het einde van deze opzegtermijn. Tot dat moment kan een kotbaas dan ook niet 'dubbel' verhuren.
Als de kotbaas vroeger een andere student heeft, dan zou er eigenlijk een minnelijke beëindiging ondertekend moeten worden met de vermelding dat de huur voor de student een einde neemt.
 

Mag een nieuwe koteigenaar de prijs in een bestaand contract verhogen?

Als de huurovereenkomst een vaste datum heeft voor de vervreemding van het gehuurde goed, moet de nieuwe eigenaar van de woning de huurovereenkomst naleven. Hij mag de prijs dan niet verhogen.

Check alle info op deze website.

Wat met de indexering van twee opeenvolgende huurcontracten met dezelfde huurder?

Volgens de Vlaamse huurwetgeving mag pas op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst worden geïndexeerd. Wat als u bijvoorbeeld in juni een nieuw contract wil opmaken met studenten die het volgend academiejaar willen verder huren? Het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de eerste huurovereenkomst is dan nog niet bekend.

Bijvoorbeeld:

Contract 1 loopt van 1/9/18 tot 31/8/19. Op 30/6/19 wordt er een nieuw contract opgemaakt met dezelfde student dat zal ingaan op 1/9/19. De basishuurprijs van het tweede contact mag volgens de nieuwe huurwetgeving niet hoger zijn dan die van het eerste contract. Wel mag deze geïndexeerd worden waarbij het nieuwe indexcijfer dat van augustus 2019 is. Dit is op het moment van het ondertekenen van het contract echter nog niet bekend.

Antwoord:

Behoud in het tweede huurcontract de huurprijs van het eerste huurcontract.Pas op het moment dat het indexcijfer van augustus 2019 bekend is, stuurt u een schrijven naar de huurder waarin u aangekondigt dat de huurprijs zal worden geïndexeerd vanaf september 2019.

Mag de huisbaas een camera hangen in een studentenpand?

Voor studenten: het antwoord vind je hier.

Voor kotbazen: het antwoord vind je hier.

Mag de kotbaas op de kamer van een huurder komen?

Het antwoord vind je hier.

Wie moet kleine herstellingen op kot uitvoeren: huurder of verhuurder?

Het antwoord vind je hier.

Over het gebruik van Kotweb voor kotbazen: inloggen

Hoe starten op Kotweb?

Bent u voor het eerst hier op Kotweb, dan moet u zich eerst registreren of aanmelden. Hierdoor kan u een profiel aanmaken, uw pand & kamers op de website plaatsen/zelf beheren en modelcontracten aanmaken.

De toegang en het gebruik van Kotweb is gratis.

START HIER om u te registreren.

Goed om te weten: als u ingelogd bent, verschijnt uw naam/login in de navigatiebalk bovenaan uw scherm. Als u op uw naam klikt, gaat u automatisch naar uw persoonlijke pagina’s - mijn profiel, mijn panden, mijn contracten - die enkel voor u beschikbaar zijn.

Wachtwoord vergeten?

KLIK HIER op de link ‘Wachtwoord vergeten’ en maak meteen een nieuw wachtwoord aan. 

Ik kan niet meer inloggen, wat moet ik doen?

Mogelijkheid 1: Het Kotwebsysteem blokkeert automatisch bij herhaaldelijke foutieve pogingen om in te loggen. Dit gebeurt om veiligheidsredenen. Kan u niet meer inloggen, verwittig dan het Kotwebsecretariaat.

Mogelijkheid 2: Als u een pand op Kotweb hebt gezet, moet u binnen de 14 dagen minstens één kamer aan het pand toevoegen. Zoniet, dan wordt uw registratie als ongeldig gezien en verdwijnen uw profiel en pand na 14 dagen uit onze database. U moet dan opnieuw registreren op Kotweb.

Over het gebruik van Kotweb voor kotbazen: gegevens beheren

Hoe kan ik mijn pand/kamer op Kotweb zetten?

Bent u ingelogd? Dan verschijnt uw naam in de navigatiebalk bovenaan in het scherm. (bent u niet ingelogd, lees dan ‘hoe starten op Kotweb’ hierboven).

Klik op uw naam en uw persoonlijk scherm opent zich voor u. Hier ziet u ook ‘mijn panden’.

 • Klik op de groene knop ‘nieuw pand’ en daarna ‘voeg pand toe’ om een nieuw pand op Kotweb te zetten. Het pandadres verschijnt automatisch onder ‘mijn panden’ nadat u de gegevens hebt opgeslagen.
 • Klik op het pandadres zelf als u hier een kamer wil aan toevoegen. Klik op het eerstvolgende scherm op de groene knop ‘nieuw kot’ en daarna ‘voeg kot toe’ op een nieuwe kamer op Kotweb te zetten.

Hoe kan ik info van mijn kamers aanpassen?

Bent u ingelogd? Dan verschijnt uw naam in de navigatiebalk bovenaan in het scherm. (bent u niet ingelogd, lees dan ‘hoe starten op Kotweb’ hierboven). Klik op uw naam en uw persoonlijk scherm opent. Hier ziet u ook ‘mijn panden’.

 • Klik op het pandadres zelf. In het eerstvolgend scherm ziet u een overzicht van de kamers die u aan dit pand toegewezen hebt.
 • Klik op ‘bewerken’ bij de kamer die u wil aanpassen: u kan nu beginnen met de aanpassingen. 
 • Sla onderaan de pagina de wijzigingen op.

Hoe meld ik dat mijn kamer verhuurd is?

Bent u ingelogd? Dan verschijnt uw naam in de navigatiebalk bovenaan in het scherm. (bent u niet ingelogd, lees dan ‘hoe starten op Kotweb’ hierboven). Klik op uw naam en uw persoonlijk scherm opent. Hier ziet u ook ‘mijn panden’.

Klik op het pandadres. In het eerstvolgend scherm ziet u een overzicht van de kamers die u aan dit pand toegewezen hebt. Klik op ‘bewerken’ bij de kamer die u op verhuurd wil zetten; u komt op de juiste kamerfiche terecht. In deze kamerfiche geeft u bij de rubriek ‘niet-beschikbare periodes’ de data in wanneer de kamer verhuurd is. Klik tot slot op ‘opslaan’ onderaan deze fiche.

De kamer is nu voor de kandidaat-huurders zichtbaar als verhuurd voor deze periode.

Mijn kamers zijn allemaal verhuurd en toch krijg ik nog berichten van studenten. Wat kan ik doen?

Kotweb is blij te horen dat uw kamer in trek is bij kandidaat-huurders. Maar het kan soms vervelend zijn dat kandidaat-huurders contact blijven zoeken, ook al staat de kamer op Kotweb duidelijk vermeld als ‘verhuurd’. Wij werken momenteel aan een optimalisatie zodat het nog duidelijker is voor kandidaat-huurders dat het geen zin heeft u nog verder te contacteren. Want uw kamer uit Kotweb schrappen is niet de juiste oplossing; zo moet u telkens als een kamer weer vrij komt opnieuw uw gegevens invullen in Kotweb en dat bezorgt u onnodig extra werk.

Mijn pand heeft een kwaliteitslabel, maar ik zie dat niet verschijnen. Wat moet ik doen?

Heeft u pas uw pand (en minstens één kamer in dat pand) aangemaakt op Kotweb, dan moet u één tot enkele dagen wachten vooraleer het kwaliteitslabel automatisch verschijnt. Elke nacht wordt een verbinding gemaakt met de database van stad Antwerpen, en wordt de laatste update van de labels aan de panden in Kotweb gekoppeld.

Heeft u na een week nog steeds geen kwaliteitslabel? Neem dan contact op met stad Antwerpen. Vermeld zeker het juiste pandadres. De stad kijkt het label na en verwittigt Kotweb zodat we daags nadien extra kunnen checken dat uw label wel degelijk zichtbaar is.

Ik heb problemen met het opladen van mijn foto’s. Wat moet ik doen?

Kotweb geeft u graag een aantal tips & tricks om uw foto’s correct op te laden in onze website.

Hoe kan ik mijn pand/kamer aantrekkelijk voorstellen voor kandidaat-verhuurders?

Kotweb geeft u graag een aantal tips & tricks om uw foto’s correct op te laden in onze website.

Over het gebruik van Kotweb voor kotbazen: een contract aanmaken

Hoe kan ik een modelcontract aanmaken?

Bent u ingelogd? Dan verschijnt uw naam in de navigatiebalk bovenaan in het scherm. (bent u niet ingelogd, lees dan ‘hoe starten op Kotweb’ hierboven). Klik op uw naam en uw persoonlijk scherm opent zich voor u. Hier ziet u ook ‘mijn contracten’.

Klik op de groene knop ‘stel contract op’ om een nieuw contract aan te maken. Selecteer uw pand en de kamer waarvoor u een contract wil aanmaken: de panden en kamers die u eerder in Kotweb hebt opgeladen zullen hier verschijnen als selectiemogelijkheid. Nadat u op ‘start’ hebt geklikt, bent u slechts 8 stappen verwijderd van het volledig opgemaakte contract. Het contract verschijnt automatisch onder ‘mijn contracten’ nadat u de gegevens hebt opgeslagen.

Meer tips & tricks over het invullen van het modelcontract vindt u hier.

Ik kan geen contract aanmaken (geblokkeerd): wat moet ik doen?

Neem contact op met het Kotwebsecretariaat. We kijken voor u na wat de oorzaak is en bekijken met u de mogelijke oplossing.

Hoe 'prijsoverzicht vanaf 2019' voor meerdere kamers tegelijkertijd invullen?

De nieuwe huurwetgeving bepaalt dat alle kosten inbegrepen moeten zijn in de huurprijs, met uitzondering van energie, water en telecommunicatie. Kotweb plaatste hiervoor een extra rubriek 'prijsoverzicht vanaf 2019' in elke kamerfiche.

 

Heeft u meerdere kamers in eenzelfde pand die eenzelfde prijs/kosten krijgen vanaf 2019? Dan kan u door één actie voor al deze kamers tegelijkertijd de rubriek 'prijoverzicht vanaf 2019' invullen:

 • log in op Kotweb 
 • ga naar 'mijn panden'
 • klik op het adres waar de kamers zich in bevinden
 • selecteer de kamers die u wil bewerken; dat doet u door de kamer(s) aan te vinken onder de eerste kolom 'handelingen'
 • selecteer daarna bovenaan in de optie-lijst 'pas het prijsoverzicht (vanaf 2019) aan'
 • u krijgt nu een leeg invulformulier: vul dit volledig in en klik daarna op 'volgend' en tot slot op 'bevestigen'. Alle geselecteerde kamers hebben nu dit prijsoverzicht gekregen.

 

Check tot slot bij één of enkele kamerfiches of u effectief de gegevens in de rubriek 'prijsoverzicht vanaf 2019' ziet staan:

 • ga opnieuw naar 'mijn panden' en klik op het pandadres waar u kamerwijzigingen wil zien staan
 • klik op de titel van de gewijzigde kamer: u komt nu op de kamerfiche
 • klik bovenaan in de kamerfiche op 'bewerken' en scroll naar de rubriek 'prijsoverzicht vanaf 2019': hier moet u de eerder ingevulde gegevens zien staan als de actie geslaagd is. (indien niet moet u de actie hierboven opnieuw nauwgezet uitvoeren)

Waarom vind ik in 'prijsoverzicht vanaf 2019' enkel de huurprijs exclusief kosten vooraf ingevuld?

Sinds januari 2019 is de nieuwe rubriek 'prijsoverzicht vanaf 2019' het enige toegelaten prijsoverzicht volgens de nieuwe Vlaamse huurwetgeving. De kosten die hier vermeld worden, zijn zichtbaar voor uzelf en de bezoekers van Kotweb en worden toegepast in de zoekacties. Vul daarom zo nauwkeurig mogelijk de maandelijkse huurprijs en eventuele extra kosten in (enkel energie, water en telecommunicatie zijn nog mogelijk als extra kost).

Omdat de weergave van extra kosten volledig nieuw is, vroegen wij u in december 2018 via een nieuwsbrief om de extra kostenrubriek opnieuw na te kijken en in te vullen. Deed u dat nog niet, dan vindt u enkel nog maar de overgebleven maandelijkse huurprijs exclusief kosten (prijs die u al eerder dan 1/1/19 invoerde) terug. Alle oude prijzenvelden werden definitief verwijderd. Wij vragen u om dan zo snel als mogelijk uw prijzen weer conform de realiteit en de nieuwe wetgeving in te vullen!

Hoe u de extra kosten kan verdelen vindt u bij tips&tricks.

 

 

 

Ik wil een nieuw modelcontract 2019 conform de Vlaamse huurwetgeving aanmaken. Waar/hoe doe ik dat?

Kotweb paste alle vernieuwingen die gepaard gaan met de nieuwe huurwetgeving, voor u reeds toe op het modelcontract. U maakt dus vanzelf een juist modelcontract aan volgens de huidige wetgeving. U doet dan dan zoals u eerder gewend was. (Hoe u een contract aanmaakt, kan u terugvinden bij 'Veelgestelde vragen'.)

Wat met mijn modelcontracten die ik afsloot voor 1 januari 2019 en die niet vallen onder de nieuwe Vlaamse huurwetgeving? Worden deze bewaard?

Ja, alle modelcontracten die u finaliseerde voor 1/1/2019 worden onveranderd bewaard onder 'mijn contracten'.

De voorlopige contracten ('niet af','niet gefinaliseerd') zijn dan wel bewaard onder 'mijn contracten', maar werden automatisch omgezet naar het modelcontract 2019, volgens de Vlaamse huurwetgeving.