Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Stedenbouwkundige vergunning en mogelijkheid tot regularisatie

Alle studentenpanden in Antwerpen worden gecontroleerd op woonkwaliteit en brandveiligheid, maar daarnaast moet er ook een bouwvergunning zijn voor alle panden. Die stedenbouwkundige voorschriften vindt u terug in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de Antwerpse Bouwcode.

Wanneer moet zo’n vergunning aangevraagd worden?

  • Regularisatie voor studentenpanden die voor 2009 verbouwd werden
  • Bij nieuwbouw van studentenhuisvesting
  • Bij omvorming van een pand met een andere hoofdfunctie dan wonen (vb kantoor, handel, …) tot studentenhuisvesting
  • Bij wijzigingen van het aantal wooneenheden in een gebouw, vb bij het inrichten van studentenkamers in een eengezinswoning.
  • Als er werken zijn die te maken hebben met de stabiliteit van het pand
  • Als er werken nodig zijn aan de voorgevel (onderhoudswerken niet ingerekend)

Controles hebben uitgewezen dat er heel wat studentenwoningen in Antwerpen werden ingericht zonder stedenbouwkundige vergunning. Het stadsbestuur biedt de eigenaars van deze panden een nieuwe mogelijkheid om de panden stedenbouwkundig in orde te brengen.

Regularisatie voor studentenpanden die voor 2009 verbouwd werden

Wie van deze uitzonderlijke maatregel gebruik wil maken, moet kunnen aantonen dat de indeling van het pand al van voor 2009 dateert. Voor het toekennen van de regularisatie worden de normen van de Vlaamse Wooncode als minimum gehanteerd (vb wat betreft oppervlakte en hoogte).

Pandeigenaars die na 2009 verbouwden, zijn verplicht zich aan de voorwaarden van de Antwerpse Bouwcode te houden.

De architecten van de stadsdienst woonadvies geven gratis advies over de stedenbouwkundige normen, brandveiligheid en woonkwaliteit. Eigenaars kunnen op twee manieren een afspraak maken:

  1. bellen naar het nummer 03 338 60 66
  2. mailen naar studentenhuisvesting@antwerpen.be met vermelding van ‘aanvraag pro-actief advies’ en het eigen telefoonnummer.

Voor informatie over de aanvraag van een regularisatievergunning kunnen eigenaars terecht bij de dienst stedenbouwkundige vergunningen op het telefoonnummer 03 338 66 66.