Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Tips & Tricks

Hoe kan ik mijn kamer aantrekkelijk voorstellen voor kandidaat-huurders?

 • Zorg voor een goeie titel als naam van de kamer. Een nummer of naam alleen zegt de kandidaat-huurder niet zoveel. Uiteraard heeft u die concrete naam wel nodig als de kandidaat-huurder u een vraag stelt of een afspraak met u wil maken over de kamer. Maar overweeg ook om zeer kort al iets specifieks over de kamer te vertellen. Bijvoorbeeld: rustig gelegen kamer (nr 1), zonnige en ruime studio (studio Blauw).
 • Maak werk van een goede beschrijving van de kamer. Geef een beknopte beschrijving, met aandacht voor de positieve kanten van de kamer, maar ook met een realistische vermelding van mogelijke aandachtspunten. Denk hierbij aan wat de student belangrijk vindt: veiligheid, hygiëne, rust, stockageplaats (voor eten in de keuken, voor de fiets, voor afval etc), …. Vergeet niet om deze informatie ook in het Engels te plaatsen als u ook ruimte wil bieden aan internationale studenten.
 • Maak werk van mooie foto’s! Kandidaat-huurders vinden dit uitermate belangrijk bij de zoektocht via internet. Plaats zowel foto’s van de gemeenschappelijke delen van het pand (gang, keuken, fietsenstalling, douchecel, ….) als van de kamer zelf. Hoe meer de kandidaat-huurder zich een idee van vormen van de aangeboden kamer, hoe meer kans dat hij/zij een afspraak met u wenst te maken.

Hoe landscape foto’s opladen?

De meeste computers hebben wel een standaardsoftware voorhanden om afbeeldingen te bewerken. Weet u deze niet te vinden, dan kunnen we u een goeie, eenvoudige website aanraden zoals bijvoorbeeld www.iloveimg.com, waar u  kan kiezen voor ‘Rotate image’:

 • Kies eerst een afbeelding van uw computer
 • Klik daarna op één van de opties ‘right’ of ‘left’ aan de rechterkant onder ‘rotation’. U ziet de aanpassing onmiddellijk in de preview aan de linkerkant.
 • Klik tot slot op de knop rechts onderaan ‘Rotate images’ om een herwerkt beeld te verkrijgen.

Mijn foto is te groot, wat moet ik nu doen?

De meeste computers hebben wel een standaardsoftware voorhanden om afbeeldingen te bewerken. Weet u deze niet te vinden, dan kunnen we u een goeie, eenvoudige website aanraden zoals bijvoorbeeld www.iloveimg.com, waar u  kan kiezen voor ‘Resize image’:

 • Kies eerst een afbeelding van je computer.
 • Daarna dient u eigenlijk enkel de ‘width’ (of breedte) in te geven aan de rechterkant onder ‘width (px)’. Dit omdat standaard de optie ‘maintain aspect ratio’ aanstaat, en de website de hoogte van de afbeelding dus zal aanpassingen in functie van de ingegeven breedte. Dit zal de verhouding intact houden. Een goede breedte om in te geven is ‘1280’.
 • Klik tot slot op de knop rechts onderaan ‘Resize images’ om een herwerkt beeld te krijgen.

Waar moet ik op letten als ik mijn kamer aan internationale studenten wil verhuren?

 • Zet de titel en beschrijving zeker in het Engels
 • Geef in uw profiel duidelijk aan welke talen u spreekt. Dit werkt uitnodigend voor internationale studenten die via een uitwisselingstraject naar Antwerpen komen. Zij kennen dikwijls de Nederlandse taal nog niet voor of tijdens hun aankomst. 

Hoe kan ik al mijn kamergegevens tegelijkertijd aanpassen?

Als u een kamerfiche (onder ‘mijn panden’) invult, kan u onder de eerste rubriek ‘algemene informatie’ aanvinken dat u deze gegevens als sjabloon wil gaan gebruiken. Dat kan best handig zijn, als er een groot deel van de informatie van één kamer ook van toepassing is voor één of meerdere andere kamers.

Als u kamers hebt die als 'sjabloon' zijn opgeslagen, dan kunt u onder 'Nieuw kot' in plaats van 'Voeg kot toe', ook kiezen voor de optie 'Baseer op sjabloon'. Als u deze laatste kiest, dan krijgt u een overzichtslijst van koten die als sjabloon werden opgeslagen. Kies hier een kamer die u wil dupliceren.

Hierna wordt er automatisch een nieuw kamerformulier aangemaakt. Alle ingevulde velden van het sjabloon worden gewoonweg overgenomen (maar zijn ook overschrijfbaar) in het nieuw formulier.

Waarom moet ik bij het invullen van een modelcontract sommige gegevens niet meer invullen en andere dan weer wel?

De invulvelden in deze stappen zijn reeds ingevuld voor zover u eerder deze gegevens al hebt ingevuld onder 'mijn profiel' of 'mijn pand'. Wij raden u daarom aan om bij uw profiel en panden zo weinig mogelijk invulvelden open te laten, om nadien uw werk snel en efficiënt af te ronden bij de aanmaak van een contract.

Bij de aanmaak van het modelcontract kunnen in de 8 stappen de invulvelden steeds overschreven worden en uiteraard kan u open velden hier steeds aanvullen.

 

Hoe moet ik 'extra kosten' begrijpen en invullen?

Sinds de invoering van de Vlaamse huurwetgeving op 1/1/19 moeten alle kosten worden inbegrepen in de huurprijs. Enkel voor water, telecommunicatie en energiekosten wordt een uitzondering gemaakt: deze kunnen apart worden vermeld.

Wanneer u één van deze drie kosten extra aanrekent, dan doet u dat eenvoudig door op uw kamerfiche dit aan te vinken.

1. Hierna kan u aangeven hoe u deze extra kost aanrekent:

 • individueel aan de huurder van de kamer
 • of gemeenschappelijk (per pand). U geeft daarbij aan welke verdeelsleutel u gebruikt om de kost te verdelen onder de inwoners van uw pand. 

2. Ook geeft u aan of u de extra kost aanrekent als een vaste kost (een vaststaande prijs) of als een voorschot met afrekening nadien. De afrekening gebeurt dan via een tellersysteem (energie of water) of via een verbruiksfactuur (telecommunicatie). Wanneer u werkt met een voorschot moet u de bewijzen van de afrekening ook voorleggen aan uw huurder op het moment van de definitieve afrekening.

3. Tot slot geeft u aan of u deze extra kosten op maandbasis of op jaarbasis zal vragen aan uw huurder. Als u aangeeft dat u dat niet op maandbasis doet, zullen wij u toch vragen om een omrekening naar een maandbedrag aan te vullen. Dit dient om een correct en transparant overzicht aan de kandidaat-huurder te geven: zo kan hij/zij juist inschatten wat de kamer effectief zal kosten als totaalbedrag.