Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Nieuwe kwaliteitsnormen vanaf januari 2021

Vanaf nu wordt de kwaliteit van een woning anders beoordeeld: niet meer op strafpunten, maar in categorieën.Tijdens controles wordt onder andere strenger beoordeeld op vocht en stabiliteit, het ontbreken van rookmelders en dakisolatie.
 

Van strafpunten naar categorieën

De Vlaamse woningkwaliteitsnormen worden vanaf 2021 anders beoordeeld. Het huidige strafpuntensysteem maakt plaats voor een beoordeling van de gebreken in drie categorieën:

  • Categorie I: kleine gebreken (die de levensomstandigheden van bewoners negatief beïnvloeden of die kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken)
  • Categorie II: ernstige gebreken (die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid)
  • Categorie III: zeer ernstige gebreken (die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners)

Zeven of meer gebreken van categorie I, wordt gelijkgesteld met een gebrek van categorie II, wat resulteert in een advies tot ongeschiktheid. 
Eén gebrek van categorie III leidt automatisch tot onbewoonbaarverklaring.
Door het aanpassen van de manier van beoordelen zullen bepaalde gebreken vanaf 2021 zwaarder of minder zwaar doorwegen. 

Herindeling van de gebreken 

Bijna alle gebreken die voorheen werden beoordeeld, blijven bestaan tijdens de controle vanaf 2021. Een beperkt aantal gebreken zijn verdwenen en een aantal andere zijn toegevoegd in het nieuwe technische handboek. 
Hieronder enkele wijzigingen die voor u als verhuurder van studentenhuisvesting mogelijks relevant zijn:

  • Een lavabo op de kamer is verplicht (categorie II indien niet aanwezig).
  • Bij de berekening van de netto vloeroppervlakte van een studentenkamers kan, indien wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, een klein lokaal met een oppervlakte van minder dan 4 m² worden meegeteld.
  • Een trap naar de mezzanine of hoogslaper mag niet te steil zijn. Bij studentenkamers mogen hoogslapers toegankelijk zijn via steilere trappen of ladders, indien deze aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  • Lage ramen op een verdieping moeten voorzien zijn van een veilige borstwering (categorie II of III, afhankelijk van type raam, type gebreken, ...). 
  • De bezettingsnorm van het gemeenschappelijk toilet, de douche of de keuken mag niet met meer dan 50% overschreden worden.
  • De fietsenberging is niet meer verplicht, net zo min als de aanwezigheid van een gemeenschappelijke leefruimte.

Vanaf 1 januari 2021 worden nieuwe technische verslagen gehanteerd voor de controle van de woonkwaliteit van kamers en zelfstandige woningen. Als duiding bij de nieuwe technische verslagen heeft de Vlaamse Overheid ook voorzien in een nieuw technisch handboek met tal van voorbeelden, foto’s en schema’s en mogelijke oplossingen. 

Voor meer info en vragen over de nieuwe technische verslagen en het technisch handboek kan u terecht bij Wonen Vlaanderen.

Ook kunt u met uw vragen rond controle en uw kwaliteitslabel terecht bij de dienst Maatschappelijke Veiligheid van de stad Antwerpen.