Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Mag ik een camera hangen in mijn studentenhuis?

U mag enkel een camera hangen met een specifiek doel, nl. om misdrijven of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen of om de (openbare) orde te handhaven. Enkel voor deze doelen mag u beelden verzamelen, verwerken of bewaren. De camerawet bepaalt bovendien dat bewakingscamera’s geen beelden mogen opleveren die de intimiteit van een persoon schenden, en niet gericht mogen zijn op het inwinnen van informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

U moet uw bewakingscamera(’s) voor de ingebruikname aangeven via het elektronisch loket www.aangiftecamera.be en deze aangifte moet elk jaar opnieuw worden bevestigd. Bovendien moet u een register bijhouden van uw beeldverwerkingsactiviteiten. Dat register is opvraagbaar door de Gegevensbeschermingsautoriteit i.f.v. controle of de regels m.b.t. bescherming van de persoonsgegevens correct worden nageleefd.

Verder moet u een specifiek pictogram ophangen aan de ingang van het pand. Het filmen van personen zonder hun voorafgaande toestemming is immers verboden. Het feit ergens binnen te gaan waar het pictogram duidelijk zichtbaar aanwezig is, wordt beschouwd als een stilzwijgende toestemming. Onder het pictogram moeten de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke worden vermeld (naam, adres, e-mail), zodat iedereen die door een bepaalde camera wordt gefilmd, daarmee contact kan opnemen.

Beelden mogen maximum voor 1 maand worden bewaard, tenzij ze kunnen worden gebruikt om een misdrijf of overlast te bewijzen of om een dader, slachtoffer of getuige te identificeren. Dan moet u een verlenging aanvragen.

De beelden die in een studentenhuis worden gefilmd (dat valt onder de term ‘besloten plaats al dan niet voor het publiek toegankelijk’) mogen niet in real time worden bekeken, tenzij om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijven, schade, overlast op verstoring van de openbare orde. Er mag wel een controlescherm worden geplaatst dat - openbaar in real time - de beelden in die plaats verspreid zodat de persoon die binnenkomt zichzelf gefilmd ziet (vb. zoals in de supermarkt).

U of de persoon die onder uw gezag handelt, moet alle voorzorgen nemen opdat de beelden niet toegankelijk zijn voor anderen.

De beelden mogen (in sommige gevallen ‘moeten’) worden overgedragen aan de politie of aan een gerechtelijke instantie wanneer zij een mogelijk bewijs vormen voor een gepleegd misdrijf.

Wanneer u zich niet houdt aan deze regels riskeert u boetes. Wanneer iemand illegaal door een camerabewakingssysteem wordt gefilmd, kan hij bovendien een rechtsvordering tegen u instellen en een schadevergoeding eisen wegens schending van de privacy.

Voor meer info check de website van de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit)