Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Info voor kotstudenten in tijd van corona

(bron info: De infolijn van de federale overheid en Agentschap Wonen Vlaanderen/ update 18 mei)

Mag ik op kot blijven tijdens de quarantaineperiode?

Ja, dat mag, het is niet verboden door de overheid om op kot te verblijven. Studenten mogen kiezen waar zij verblijven (thuisadres of kot), maar hun keuze moet standvastig zijn. Je mag dus niet switchen tussen thuisadres en kot!

Hoe leef ik veilig samen op kot in tijden van Corona?

In eerste instantie volg je de algemene gekende hygiënemaatregelen:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep (40 à 60 seconden).
 • Houd afstand van elkaar: 1,5 meter. Draag een mondmasker op plaatsen waar je deze afstand mogelijk even niet zou kunnen bewaren.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog. Of bedek je neus en mond bij hoesten en niezen, gebruik hierbij een wegwerpzakdoekje en gooi het meteen daarna in een afgesloten vuilnisbak. Was daarna je handen met water en zeep.
 • Zonder je af wanneer je ziek bent en raadpleeg je arts.

Daarnaast vragen we om deze specifieke 'kotmaatregelen' in acht te nemen:

 • Bij gebruik van het gemeenschappelijke sanitair: was zorgvuldig je handen na elk toiletbezoek. Dat doe je indien mogelijk op je eigen kamer: Was je handen grondig met je eigen zeep en droog ze af met je eigen handdoek.
 • Bij gebruik van de gemeenschappelijke keuken: beperk je bij het koken en eten tot je eigen sociale bubbel. Maak hierover afspraken met elkaar. Bewaar altijd voldoende afstand. Was alles wat je gebruikt voor en na gebruik goed af met warm water en vloeibare zeep. Beperk het gebruik van de keuken in tijd en gebruik de keuken alleen voor maaltijden (in strikte zin).
 • Ontvang geen externe bezoekers. Als de verhuurder een kotbezoek plant met een kandidaat-huurder ben je bij voorkeur niet op kot.
 • Als je in een groot studentenhuis met aparte leefeenheden woont, vermijd je het contact met bewoners van andere leefeenheden. Zij vormen een andere bubbel.
 • Draag in het gebouw een mondmasker als je niet zeker bent dat je altijd en overal de nodige afstand kunt bewaren.

Ik kies ervoor naar huis te gaan. Mag ik mijn huurcontract dan vroegtijdig stopzetten?

Nee, wettelijk gezien kan dat niet zomaar. De huurwet verplicht je – ook in deze omstandigheden – je contract voort te zetten. Je kan je kot enkel opzeggen als je je studies stopzet, mits het geven van een opzeggingstermijn van 2 maanden en het voorleggen van een uitschrijvingsbewijs van je onderwijsinstelling. Alle info over vroegtijdige stopzetting vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Uiteraard kunnen beide partijen in samenspraak andere afspraken maken. Daarom raden wij je aan Maar het is om contact op te nemen met je kotbaas:

 • misschien is je huisbaas door de huidige omstandigheden wel bereid om je contract toch voortijdig op te zeggen, mits opzeggingstermijn. Dat is zeker niet af te dwingen, je bent afhankelijk van de goodwill van de verhuurder. Vraag er vriendelijk naar, en wees zeker niet ontgoocheld mocht de kotbaas er niet op (kunnen) ingaan!
 • kan de huisbaas deze vraag niet inwilligen, onderhandel dan over de mogelijkheid om kosten in vermindering te brengen omdat je niet meer op je kot verblijft. Mogelijk kunnen beide partijen hierover een akkoord bereiken.
 • steeds belangrijk hierbij: communiceer goed en duidelijk met je kotbaas, zet alle afspraken op papier. En stop niet zomaar met het betalen van je huur!

Extra tip: bij het einde van het contract wordt normaal gezien een plaatsbeschrijving in aanwezigheid van  jou en de huisbaas opgemaakt. Dit wordt gezien de quarantainemaatregelen momenteel afgeraden. In de plaats daarvan raden we je aan om voor je vertrek zoveel mogelijk detailfoto’s te nemen van je kamer om latere discussie over schade zoveel als mogelijk te voorkomen.

Ik ben thuis. Mag ik nog naar mijn kot? En wat met contact met kotgenoten?

Wie eenmalig naar zijn kot zou moeten terugkeren om essentieel studiemateriaal op te halen, mag dit uiteraard doen, maar vermijdt best contact met andere kotgenoten. We raden ook aan een kopie van je huurcontract en je studentenkaart op zak te hebben. Op die manier kan je steeds je reden van verplaatsing verklaren.

Verder moeten studenten één woonplaats kiezen om te verblijven: ofwel is dat hun gezinswoning, ofwel is dat hun kot. Het gebruikelijke wekelijkse pendelen tussen gezinswoonst en kot is met andere woorden niet toegestaan. Als een student zijn kot als woonplaats kiest, dan mag hij contact hebben met kotgenoten, al wordt sterk aangeraden om de social distance (1,5 meter) te respecteren. Vooral in grotere studentenresidenties is dit een must.

Ik maak geen gebruik meer van mijn kot, maar mijn contract loopt nog. Mag ik mijn kot onderverhuren op eigen initiatief?

Nee, dat mag absoluut niet omwille van de opgelegde veiligheidsmaatregelen. Neem contact op met je huisbaas en vraag hem om toestemming om jouw contract stop te zetten, waarbij je een nieuwe kandidaat-huurder kan aanreiken voor de opmaak van een nieuw en aansluitend huurcontract. De huisbaas kan dan een beslissing nemen, met inachtname van de veiligheidsmaatregelen.

Mogen buitenlandse studenten de Belgische grens oversteken om spullen die nog op hun kot liggen op te halen en de sleutel terug aan de verhuurder te
overhandigen?

Ja, dat mag onder volgende voorwaarden: één traject (heen en terug), het nemen van de kortste route, alleen of met één iemand wonende onder hetzelfde dak en op vertoon van de studentenkaart (en/of attest van de onderwijsinstelling) en het huurcontract. De regels van toepassing in het land van bestemming moeten ook steeds gerespecteerd worden. Een overnachting ter plaatse wordt sterk afgeraden. Als een overnachting toch noodzakelijk is, moeten de personen die de verplaatsing hebben uitgevoerd, gedurende 14 dagen zich in thuisisolatie plaatsen na terugkeer.

Ik zoek een kot voor volgend academiejaar. Hoe pak ik dat best aan?

Iedereen moet nog steeds fysieke afstand bewaren. Daarom is het aangewezen om je zoektocht naar een kot online te starten.
Vanaf 18 mei mogen zowel professionele als particuliere verhuurders opnieuw fysieke kotbezoeken organiseren onder volgende strikte voorwaarden:

 • Het bezoek gebeurt op afspraak en met een tijdsslot als er meerdere kandidaat-huurders zijn. Zij komen dus niet met elkaar in contact en wachten buiten tot de vorige bezoeker vertrokken is.
 • De huurder en de huidige bewoner spreken een moment af, waarop een kotbezoek plaatsvindt. De huidige bewoner is op dat moment bij voorkeur niet aanwezig op het kot.
 • De ruimtes worden voldoende verlucht voor en tijdens het plaatsbezoek.
 • Bij aankomst zetten de bezoeker en verhuurder een mondmasker op. De verhuurder voorziet ontsmettende handgel. Ieders handen worden ontsmet en de verhuurder draagt handschoenen.
 • Het bezoek wordt beperkt tot maximaal twee personen.
 • Alle aanwezigen respecteren de afstand van 1,5 meter tussen personen.
 • De kandidaat-huurder raakt binnen niets aan. De verhuurder opent de deuren en eventueel kasten. Wat aangeraakt wordt, wordt meteen daarna ontsmet.
 • Een bezoek is zo kort mogelijk. De bespreking van bepaalde vaststellingen of de beantwoording van vragen gebeurt in de buitenlucht.
 • De bezichtiging van bewoonde woningen moet georganiseerd worden met inachtneming van het recht op privacy van de bewoner(s).

Wanneer de bewoner een medisch attest voorlegt dat de diagnose corona vermeldt, kunnen geen bezichtigingen georganiseerd worden.

Mag ik als student weigeren om potentiële huurders op mijn kamer te ontvangen voor een kotbezoek?

Neen, je moet bezoeken van potentiële huurders aan je kot toelaten.Als jouw kotbaas een professionele verhuurder of vastgoedmakelaar is, mag je dit niet weigeren. Er gelden wel strikte voorwaarden voor het bezoek (zie vorige vraag).

De verhuurder moet jou op voorhand contacteren om een afspraak te maken.
Tijdens het bezoek ben je bij voorkeur zelf niet aanwezig. Ben je toch aanwezig dien je je aan de veiligheidsmaatregelen te houden.

Nog vragen?

 • Neem via mail contact op met de Kotwebmedewerker van je universiteit of hogeschool. (enkel voor studenten van Universiteit Antwerpen, KdG en AP hogeschool, Hogere Zeevaartschool, campus Antwerpen van KU Leuven en Thomas More Hogeschool en Tropisch Instituut)
 • Bel de infolijn van de federale overheid: 0800 14 689 (elke werkdag van 9 tot 18u)
 • Hieronder vind je de coronagerelateerde richtlijnen van de Vlaamse overheid (11 mei). Hierin vind je antwoorden op vragen zoals: mag de huisbaas de electriciteit of water afsluiten, mag de huisbaas een plaatsbezoek voor nieuwe huurders organiseren, wat met betalingen van de huurprijs, kan een verhuis plaatsvinden etc. 
Bijlage:  PDF-pictogram aanpak_beeindiging_beperkende_coronamaatregelen_en_invloed_op_de_private_en_sociale_huurmarkt_15-05-2020.pdf