Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Info voor kotstudenten in tijd van corona

Mag ik op kot blijven tijdens de quarantaineperiode?

Ja, dat mag, het is niet verboden door de overheid om op kot te verblijven. Studenten mogen kiezen waar zij verblijven (thuisadres of kot), maar hun keuze moet standvastig zijn. Je mag dus niet switchen tussen thuisadres en kot!

Ik kies ervoor naar huis te gaan. Mag ik mijn huurcontract dan vroegtijdig stopzetten?

Nee, wettelijk gezien kan dat niet zomaar. De huurwet verplicht je – ook in deze omstandigheden – je contract voort te zetten. Je kan enkel je kot opzeggen als je je studies stopzet, en met een bewijs van je onderwijsinstelling daarbij. Alle info over vroegtijdige stopzetting vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Maar het is wel verstandig om contact op te nemen met je kotbaas en goede afspraken samen te maken:

  • misschien is je huisbaas door de huidige omstandheden wel bereid om je contract toch voortijdig af te zeggen, mits opzegging van 1 of 2 maanden. Dat is zeker niet af te dwingen, je bent afhankelijk van de goodwill van de verhuurder. Vraag er vriendelijk naar, en wees zeker niet ontgoocheld mocht de kotbaas er niet op (kunnen) ingaan!
  • kan de huisbaas deze vraag niet inwilligen, onderhandel dan over de mogelijkheid om kosten in vermindering te brengen omdat je niet meer op je kot verblijft. Mogelijk kunnen beide partijen hierover een akkoord bereiken.
  • steeds belangrijk hierbij: communiceer goed en duidelijk met je kotbaas, zet alle afspraken op papier. En stop niet zomaar met het betalen van je huur!

Extra tips

Bij het einde van het contract wordt normaal gezien een plaatsbeschrijving in aanwezigheid van  jou en de huisbaas opgemaakt. Dit wordt gezien de quarantainemaatregelen momenteel afgeraden. In de plaats daarvan raden we je aan om voor je vertrek zoveel mogelijk detailfoto’s te nemen van je kamer om latere discussie over schade zoveel als mogelijk te voorkomen.

Ik ben thuis. Mag ik nog naar mijn kot? En wat met contact met kotgenoten?

Wie eenmalig naar zijn kot zou moeten terugkeren om essentieel studiemateriaal op te halen, mag dit uiteraard doen, maar vermijdt best contact met andere kotgenoten.

Verder moeten studenten één woonplaats kiezen om te verblijven: ofwel is dat hun gezinswoning, ofwel is dat hun kot. Het gebruikelijke wekelijkse pendelen tussen gezinswoonst en kot is met andere woorden niet toegestaan. Als een student zijn kot als woonplaats kiest, dan mag hij contact hebben met kotgenoten, al wordt sterk aangeraden om de social distance (1,5 meter) te respecteren. Vooral in grotere studentenresidenties is dit een must.

Nog vragen? (enkel voor studenten van Universiteit Antwerpen, KdG en AP hogeschool, Hogere Zeevaartschool, campus Antwerpen van KU Leuven en Thomas More Hogeschool en Tropisch Instituut)

Neem via mail contact op met de Kotwebmedewerker van je universiteit of hogeschool.