Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Info voor kotbazen in tijd van corona

(bron: federale infolijn corona & Agentschap Wonen Vlaanderen / update 1 juli 2020)

Verplichte kwijtschelding van de kosten voor energie en water voor april en mei 

Door de coronamaatregelen zijn heel wat koten tijdens de maanden april en mei leeg blijven staan en zijn er geen kosten gemaakt voor het verbruik van energie en water. Studenten bleven wel verplicht om hiervoor een maandelijks voorschot of forfait te betalen. De Vlaamse Regering heeft daarom beslist dat de kosten voor het verbruik van energie en water voor de maanden april en mei onverschuldigd zijn.

Vanaf 29 juni kunnen studenten die kosten terugvragen van de verhuurder als zij hun studentenverblijf hebben verlaten voor 1 april 2020 en niet zijn teruggekeerd voor 1 juni 2020. 

De aanvraag moet verstuurd zijn ten laatste op de dag waarop het huurcontract afloopt. Is het contract intussen al stopgezet, dan kan nog een aanvraag worden ingediend tot 29 augustus 2020.

Alle informatie vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Mogen studenten hun huurcontract vroegtijdig stopzetten?

Wettelijk gezien kan dat niet zomaar. Studenten kunnen enkel hun kot opzeggen als ze hun studies stopzetten, en met een bewijs van hun onderwijsinstelling daarbij. Alle info over vroegtijdige stopzetting vindt u op de website van de Vlaamse overheid. Maar vanuit Kotweb vragen wij u om met uw kotstudenten in gesprek te gaan en waar mogelijk toch in te gaan op vragen om contracten vroegtijdig op te zeggen, mits een opzeggingstermijn. De meeste studenten zullen namelijk tot het einde van het academiejaar enkel nog digitaal les krijgen en dus vanuit hun thuissituatie hun studie verderzetten. Dit kan echter verschillen van opleiding tot opleiding, vraag ernaar bij uw studenthuurder.Wij vragen u vriendelijk dit te willen overwegen, waar mogelijk.

Extra tips

Bij het einde van het contract wordt normaal gezien een plaatsbeschrijving in aanwezigheid van  uzelf en de student opgemaakt. Dit wordt gezien de quarantainemaatregelen momenteel afgeraden. In de plaats daarvan hebben we de studenten aangeraden om voor vertrek zoveel mogelijk detailfoto’s te nemen van de kamer om latere discussie over schade zoveel als mogelijk te voorkomen. Wij hopen u hiermee ook verder geholpen te hebben.

Mogen studenten op kot blijven tijdens de quarantaineperiode?

Ja, dat mag, het is niet verboden door de overheid om op kot te verblijven. Studenten mogen kiezen waar zij verblijven (thuisadres of kot). Afstands- en hygiënmaatregelene moeten wel steeds gerespecteerd worden.

Wat als een buitenlandse student op het einde van de huurperiode zijn/haar kot niet heeft ontruimd?

Sommige buitenlandse studenten zullen niet kunnen terugkeren naar België en zullen om hun spullen op te halen en zullen dus op het einde van de huurperiode niet aan de verplichting kunnen voldoen om het kot te ontruimen. Daarom krijgen de verhuurders de mogelijkheid om het studentenverblijf zelf te ontruimen onder volgende strikte voorwaarden:

 • Het gaat om een studentenhuurovereenkomst waarbij de huurder zijn hoofdverblijfplaats niet in België heeft.
 • De verhuurder informeert bij de buitenlandse student via een aangetekende zending of een e-mail met ontvangstbevestiging of hij/zij op het einde van het contract het studentenverblijf zal ontruimen. Daarbij maakt de verhuurder gebruik van het postadres of mailadres, vermeld op de studentenhuurovereenkomst of het postadres of mailadres dat de student nadien aan de verhuurder heeft meegedeeld.
 • In de communicatie met de buitenlandse student kondigt de verhuurder aan dat hij het studentenverblijf zal ontruimen na verloop van 1 maand na het einde van de studentenhuurovereenkomst en de inboedel gedurende 3 maanden zal stockeren.
 • De buitenlandse student kan binnen de termijn van 3 maanden zijn inboedel terugkrijgen van de verhuurder. Vraagt de buitenlandse student binnen deze termijn de inboedel niet terug, kan de verhuurder erover beschikken.
 • De verhuurder kan geen kosten aanrekenen voor de ontruiming van het studentenverblijf en de stockage van de inboedel

Mag een plaatsbezoek/bezichtiging van een kot met kandidaat-huurders in het studentenpand?

Vanaf 18 mei mogen zowel professionele als particuliere verhuurders opnieuw bezichtigingen en plaatsbezoeken organiseren onder volgende strikte voorwaarden:

 • Het bezoek gebeurt op afspraak en met een tijdsslot als er meerdere kandidaat-huurders zijn. Zij komen dus niet met elkaar in contact en wachten buiten tot de vorige bezoeker vertrokken is.
 • De verhuurder, huurder en huidige bewoner spreken een moment af waarop een kotbezoek plaatsvindt. De huidige bewoner is op dat moment bij voorkeur niet aanwezig op het kot.
 • De ruimtes worden voldoende verlucht voor en tijdens het plaatsbezoek.
 • Bij aankomst zetten de bezoeker en verhuurder een mondmasker op. De verhuurder voorziet ontsmettende handgel. Ieders handen worden ontsmet en de verhuurder draagt handschoenen.
 • Het bezoek wordt beperkt tot maximaal twee personen.
 • Alle aanwezigen respecteren de afstand van 1,5 meter tussen personen.
 • De kandidaat-huurder raakt binnen niets aan. De verhuurder opent de deuren en eventueel kasten. Wat aangeraakt wordt, wordt meteen daarna ontsmet.
 • Een bezoek is zo kort mogelijk. De bespreking van bepaalde vaststellingen of de beantwoording van vragen gebeurt in de buitenlucht.
 • De bezichtiging van bewoonde woningen moet georganiseerd worden met inachtneming van het recht op privacy van de bewoner(s).
 • Wanneer de bewoner een medisch attest voorlegt dat de diagnose corona vermeldt, kunnen geen bezichtigingen georganiseerd worden.

Er wordt gevraagd om de plaatsbezoeken zo goed mogelijk digitaal (doorsturen van foto’s, filmpjes en andere info) en telefonisch voor te bereiden zodat het plaatsbezoek zo kort mogelijk kan worden gehouden.

Meer informatie en tips om alles vlot en veilig te laten verlopen zijn terug te vinden op de websites van het BIV en het CIB, respectievelijk de beroepsorganisatie en het beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars.

Sommige kandidaat-huurders zijn misschien nog wat terughoudend om nu al een plaatsbezoek te doen. Hen kan u uw pand en de kamers alvast digitaal laten bezichtingen. Heeft u mooie foto’s van de kamers, dan kan u deze zeker extra op uw Kotweb-advertentie plaatsen. Heeft u filmpjes op youtube of op uw eigen website dan kan u die links ook toevoegen op Kotweb, …. Afhankelijk van uw mogelijkheden, raden we aan om zeker voldoende beeldmateriaal ter beschikking te stellen van kandidaat-huurders.

Mag onderhoud aan uw studentenpand gebeuren?

Zowel dringende als niet-dringende herstellingen moeten in principe terug worden uitgevoerd, inclusief eventueel achterstallig onderhoud dat door de coronamaatregelen niet kon plaatsvinden. Gezien vakmensen en leveranciers tijd nodig hebben om terug op te starten wordt wel gevraagd om voorrang te geven aan de dringende herstellingen.

Nog vragen? 

Tijdens deze uitzonderlijke tijden zijn vragen en antwoorden niet in steen gebeiteld. En kunnen ook veel nieuwe vragen rijzen.  Daarom raden wij u aan om steeds ook rechtstreeks contact op te nemen met de federale overheid voor een laatste stand van zaken. Bel de infolijn: 0800 14 689 (elke werkdag van 9 tot 18u)

of neem via mail contact op met het Kotwebsecretariaat. Wij helpen u zo snel als mogelijk verder.

Hieronder vindt u de coronagerelateerde richtlijnen van de Vlaamse overheid (11 mei). Meer informatie vindt u ook op de website van de Vlaamse overheid

Bijlage:  PDF-pictogram aanpak_beeindiging_beperkende_coronamaatregelen_en_invloed_op_de_private_en_sociale_huurmarkt_15-05-2020.pdf