Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Info voor kotbazen in tijd van corona

Mogen studenten op kot blijven tijdens de quarantaineperiode?

Ja, dat mag, het is niet verboden door de overheid om op kot te verblijven. Studenten mogen kiezen waar zij verblijven (thuisadres of kot), maar hun keuze moet standvastig zijn. Ze mogen dus niet switchen tussen thuisadres en kot!

Mogen studenten hun huurcontract vroegtijdig stopzetten?

Wettelijk gezien kan dat niet zomaar. Studenten kunnen enkel hun kot opzeggen als ze hun studies stopzetten, en met een bewijs van hun onderwijsinstelling daarbij. Alle info over vroegtijdige stopzetting vindt u op de website van de Vlaamse overheid. Maar vanuit Kotweb vragen wij u om met uw kotstudenten in gesprek te gaan en waar mogelijk toch in te gaan op vragen om contracten vroegtijdig op te zeggen, mits een opzeggingstermijn van 1 maand. De meeste studenten zullen namelijk tot het einde van het academiejaar enkel nog digitaal les krijgen en dus vanuit hun thuissituatie hun studie verderzetten. Wij vragen u vriendelijk dit te willen overwegen, waar mogelijk.

Kan het opzeggen van het contract niet voor u, dan vragen wij u om samen met de student te bekijken hoe kosten in mindering kunnen worden gebracht, als de student niet meer op de kamer verblijft. We vragen u om samen met de student hierin een akkoord te willen bereiken en deze op papier te zetten, om zo later misverstanden te vermijden.

Extra tips

Bij het einde van het contract wordt normaal gezien een plaatsbeschrijving in aanwezigheid van  uzelf en de student opgemaakt. Dit wordt gezien de quarantainemaatregelen momenteel afgeraden. In de plaats daarvan hebben we de studenten aangeraden om voor vertrek zoveel mogelijk detailfoto’s te nemen van de kamer om latere discussie over schade zoveel als mogelijk te voorkomen. Wij hopen u hiermee ook verder geholpen te hebben.

Nog vragen? 

Neem via mail contact op met het Kotwebsecretariaat. Wij helpen u zo snel als mogelijk verder.