Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

De Vlaamse huurwetgeving: antwoord op uw contractvragen

Vanaf 1 januari 2019 is het Vlaamse Woninghuurdecreet in werking. Binnen dit decreet is een hele titel gewijd aan huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten.

Alle huurovereenkomsten die u vanaf 1 januari 2019 met een student-huurder sluit, moeten conform zijn aan deze regelgeving. 

De belangrijkste veranderingen betreffende de verhuur van studentenkamers op een rijtje:

 • Waarborg: maximum 2 maanden huur, cash niet meer toegestaan, mag maximum 3 maanden voor aanvang contract gevraagd worden.
 • Huurprijs en kosten, enkel energie, water en telecommunicatie mogen nog als extra kosten bovenop de huurprijs gevraagd worden.
 • De huurprijs mag bij op eenvolgende contracten met dezelfde huurder enkel geïndexeerd worden, met uitzondering van stijging van de huurwaarde ten gevolge van aanpassingen aan de woning.
 • Onderhuur en huuroverdracht moeten toegelaten worden indien student deelneemt aan een uitwisselingsprogramma of een stage volbrengt.
 • Stilzwijgende verlenging van huurcontracten is verboden.
 • Mogelijkheden voor de huurder om huurcontract voortijdig op te zeggen:
 1. Voor inwerkingtreding, mits opzegvergoeding van 2 maanden als dit minder dan 3 maanden voor de aanvang van het huurcontract gebeurt;
 2. Bij stopzeting van studies met een opzeggingstermijn van 2 maanden;
 3.  Bij overlijden van één van de ouders of een persoon die instaat voor het onderhoud van de student.
 • De huurovereenkomst wordt van rechtswege ontbonden als de huurder overlijdt en dit op de eerste dag van de maand die volgt op het overlijden.
 • Lijst van kleine herstellingen die moeten uitgevoerd worden door de huurder.

Alle informatie vindt u op de website van de Vlaamse overheid.