Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Covidinfo voor kotbazen

(info bijgewerkt op 27/06/2021)

De Vlaamse overheid heeft een Covid-protocol voor studenten, dat studenten en studentenomgevingen een houvast moet bieden om covidproof het academiejaar te organiseren. Het protocol is gericht op studentenactiviteiten buiten hun lessen op de campus, met andere woorden: de activiteiten die ze zelf organiseren op de openbare weg of op kot.

Over bijeenkomsten van studenten op kot zegt het Vlaams protocol het volgende: de richtlijnen van het ministerieel besluit voor een particulier huishouden worden gevolgd. Op 11 mei j.l. heeft de regering beslist over een breed zomerplan. Dit plan maakt in 4 stappen de terugkeer naar een normaal leven mogelijk. Op 27 juni werd de volgende stap van dit Zomerplan geactiveerd. Zo vervalt onder andere het samenscholingsverbod, mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand. Bovendien mag ieder huishouden maximaal 8 personen – kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld – tegelijk ontvangen in huis. Afstand houden en mondmaskers blijven aangeraden. Voor meer info over de huidige maatregelen en de geplande versoepelingen, kan je hier terecht.

Deze richtlijnen worden in de stad Antwerpen vertaald in 10 vuistregels voor kotstudenten.

Wij communiceren deze vuistregels aan alle kotstudenten en vragen ook uw medewerking om deze zo goed mogelijk te communiceren aan uw kotstudenten. Onderaan deze pagina vindt u de 10 vuistregels als document. U kunt dit downloaden en uitprinten. Hang deze richtlijnen uit in uw studentenpand en praat erover met uw studentbewoners. Hou er aub rekening mee dat deze richtlijnen onderhevig zijn aan veranderingen in functie van de fase waarin de coronaviruspandemie zich bevindt en in functie van de fase van het Zomerplan die op dat moment geactiveerd is. Op de website van de Vlaamse overheid vindt u steeds de meest actuele informatie.

De Vlaamse overheid heeft daarnaast ook een protocol voor de woonsector, waarbij een set met richtlijnen werd vastgelegd. De toepassing van de maatregelen wordt afhankelijk gemaakt van de fase waarin de coronaviruspandemie zich bevindt: groen, geel, oranje of rood. Op de website van de Vlaamse overheid vindt u steeds de meest actuele informatie.

Daarnaast wil Kotweb u ondersteunen met info en materiaal om u goed voor te bereiden op de start van het academiejaar en de coronaveilige organisatie in uw studentenpand. Hieronder vindt u een overzicht van wat wij voor u hebben klaarstaan en onze tips voor u als kotbaas:

1. Gebruik ons inspiratiemodel van een huishoudelijk reglement over Covid-19 op kot

Om de verspreiding van Covid-19 zoveel mogelijk te beperken in studentenpanden, vragen wij u om een specifiek corona huishoudelijk reglement op te maken met een aantal vuistregels voor studenten.

Kotweb maakte hiervoor een corona huishoudelijk reglement, dat u ter inspiratie kan gebruiken. U vindt dit onderaan deze pagina als downloadbaar document. Pas dit aan naar de specifieke situatie van uw studentenpand en hang dit op in de gemeenschappelijke delen in uw studentenpand.

2. Hou zelf anderhalve meter afstand van uw kotstudenten

Het is van groot belang om steeds een afstand van 1,5 m tussen personen in acht te nemen. Het zal voor u als kotbaas niet altijd mogelijk zijn om anderhalve meter afstand te houden in de gang of gemeenschappelijke delen van uw studentenpand. Wij adviseren kotbazen daarom om zelf steeds een mondmasker te dragen bij het betreden van het studentenpand.

3. Voorzie handgel en zeep in de gemeenschappelijke delen

Als kotbaas kan u handgel in de gemeenschappelijke delen voorzien, alsook zeep waar er een lavabo is in de gemeenschappelijke delen.

Voorzie ook papieren handdoekjes in de sanitaire voorzieningen en keuken. Zo bevordert u de noodzakelijke hygiëne en kan u mee voorkomen dat studenten eigen handdoeken gaan delen of lange tijd ongewassen laten rondslingeren.

4. Gemeenschappelijke ruimtes op kot

In de meeste gemeenschappelijke ruimtes zal het onmogelijk zijn om anderhalve meter afstand te houden. Wij adviseren de studenten om daarom steeds een mondmasker te dragen. Wanneer de studenten samen eten aan tafel moeten ze anderhalve meter afstand kunnen houden van medestudenten. In de meeste gevallen zal dit niet mogelijk zijn waardoor sommige studenten in eigen kamer of studio zullen moeten eten. Communiceer hier als kotbaas zeer duidelijk over.

5. Mogen studenten bezoek ontvangen op kot?

Wij adviseren de studenten om maximaal rekening te houden met hun kotgenoten. Wanneer zij bezoek ontvangen op kot, heeft dit consequenties voor de mede-kotgenoten: passage in de gang, gebruik van het gemeenschappelijk toilet.

Daarom raden wij de studenten aan om hun mede-kotgenoten te beschermen door zo weinig mogelijk bezoek te ontvangen op kot. Willen ze toch bezoek ontvangen? Dan kan dat tot max 8 (vaste) bezoekers, volgens de huidige richtlijnen van de overheid (update van 27/6/2021). We raden aan om bezoekers steeds een mondmasker te laten dragen in de gang en de handen te wassen voor en na elk toiletbezoek, geen bezoekers toe te laten in de gemeenschappelijke delen, geen bijeenkomsten, feestjes of pré-drinks te organiseren op kot.

Afspreken in beperkte kring in de buitenlucht met voldoende afstand blijft de beste optie.

6. Gebruik van de lift

Het gebruik van de trap wordt aangeraden. De lift mag enkel gebruikt worden door een student alleen, of samen met leden van zijn/haar eigen gezin. Als kotbaas kan u dit hierover een bericht ophangen aan de liftdeur.

7. Wat met kotstudenten die zich ziek voelen op kot?

Koorts, hoesten en problemen met ademen, vermoeidheid, verstopte neus, keelpijn, diarree, pijn in het lichaam, hoofdpijn, aangetast smaak- of reukvermogen? Wij adviseren de studenten om meteen te bellen naar hun huisarts of dokter van wacht. De arts zegt hen aan de telefoon wat ze moeten doen en of ze getest moet worden.

Hieronder vindt u een handig overzicht  (flowchart): wanneer moet je in quarantaine of isolatie, hoe lang en wat is het verschil tussen beiden. 

Lees hier meer over de contact tracing

8. Quarantaine op kot

Wij adviseren de studenten om waar mogelijk thuis bij de ouders te blijven wanneer ze in quarantaine moeten. Zo brengen ze hun mede-studenten zo min mogelijk in de problemen of in gevaar. Deze keuze gebeurt steeds na risico-inschatting, meestal samen met de arts.

In sommige gevallen kunnen studenten echt niet anders dan de quarantaine op kot doen. Ook buitenlandse studenten die aankomen in België en verplicht een periode in quarantaine moeten doorbrengen, mogen dit in het studentenverblijf doen.

Als kotbaas kan u dit niet verbieden. De student heeft recht op het volledige genot van het gehuurde goed. De huurovereenkomst moet gerespecteerd worden.

Indien er meerdere toiletten zijn, gebruikt de student in quarantaine bij voorkeur telkens eenzelfde toegewezen toilet zonder dat andere studenten hier ook gebruik van maken. Indien dit niet mogelijk is, moet de student in quarantaine het toilet steeds goed reinigen en ontsmetten. Wij raden studenten in quarantaine af om een gemeenschappelijke douche te gebruiken, tenzij ze geen lavabo op de kamer zouden hebben.

Bezoek ontvangen in de kamer, studio, gemeenschappelijke delen is niet toegestaan.

Verder adviseren wij:

 • De kamer zoveel mogelijk te verluchten
 • Steeds 1,5 m afstand te houden van hun kotgenoten
 • Een mondmasker te dragen van zodra ze hun kamer of studio verlaten
 • Handen te wassen en/of handgel te gebruiken vooraleer ze zaken aanraken wanneer ze de eigen kamer of studio verlaten
 • Enkel in de gemeenschappelijke delen te gaan voor het hoogst noodzakelijke en om steeds het raam open te zetten indien ze er toch moeten zijn.
 • Zoveel mogelijk gedeeld kook- en eetmateriaal te vermijden. Indien ze echt niet anders kunnen dan dit te gebruiken, dit steeds grondig en meteen af te wassen
 • Niet samen te eten met medestudenten, in de eigen kamer of studio te eten
 • Al het mogelijk doen om een besmetting in het studentenpand te vermijden. Een besmetting bij jonge mensen is doorgaans mild en verloopt zonder complicaties. De besmetting mag echter niet verder verspreid worden om het risico voor ouderen en chronisch zieken in te perken.

9. Isolatie op kot

Wij raden kotstudenten aan om de isolatie waar mogelijk thuis te doen en niet op kot. Ook hier gebeurt dit na risico-inschatting. In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om naar huis te gaan en moet de isolatie dus in de studentenkamer of studio gebeuren.

Als kotbaas kan u dit niet verbieden. De student heeft recht op het volledige genot van het gehuurde goed. De huurovereenkomst moet gerespecteerd worden.

Isolatie is niet hetzelfde als quarantaine. Een student in isolatie mag in principe de kamer of studio niet uit. Ook bezoek ontvangen in de kamer of studio is niet toegelaten. Een student in isolatie heeft eigenlijk een aparte douche en apart toilet nodig. Is die er niet, dan moet de student die ruimtes na gebruik schoonmaken en minstens een half uur ventileren. Uiteraard moet de student een mondmasker dragen bij het betreden van de gemeenschappelijke delen, afstand houden en moet de kamer zoveel mogelijk verlucht worden.

Een student in isolatie mag de gemeenschappelijke keuken niet gebruiken en moet eigen of toegewezen spullen gebruiken: apart bestek, borden, bekers, glazen, handdoeken.

We vragen de mede-studenten om solidair te zijn en de student in isolatie uit de nood te helpen, een beurtrol af te spreken met mede-kotgenoten om boodschappen te doen en te koken voor de student in isolatie.

10. Buitenlandse studenten

Buitenlandse studenten die aankomen in België en verplicht een periode in quarantaine moeten doorbrengen, mogen dit in het studentenverblijf doen.

Op het einde van de huurovereenkomst met een buitenlandse student kan de verhuurder het studentenverblijf zelf ontruimen, wanneer de coronamaatregelen zouden verhinderen dat de student zijn studentenverblijf zelf ontruimt, rekening houdende met de waarborgen uit de regelgeving (de verhuurder moet de buitenlandse student verwittigen, de ontruiming kan pas na een maand na de einddatum van de huurovereenkomst, de ontruiming gebeurt kosteloos en de verhuurder stockeert de inboedel drie maanden gratis).

11. Onderhoud en herstellingen

Alle herstellingen mogen uitgevoerd worden, zolang alle voorzorgmaatregelen in acht genomen worden. Wanneer code rood van kracht is of wordt, kunnen enkel en alleen de dringende herstelwerken doorgaan.

12. Verhuizen

Verhuizen is toegelaten, zolang alle voorzorgmaatregelen in acht genomen worden.

13. Ondertekenen huurovereenkomsten

Huurovereenkomst kunnen ondertekend worden in aanwezigheid van beide partijen, zoals alle voorzorgmaatregelen in acht genomen worden. Gebruik bij voorkeur niet dezelfde balpenen ontsmet na het contact steeds de handen. Wanneer code rood van kracht wordt of is, worden de huurovereenkomsten maximaal via mail of post ondertekend onderling verstuurd.

14. Sleuteloverdracht

Dit gebeurt met het nemen van de alle voorzorgmaatregelen.

15. Plaatsbeschrijving

Dit gebeurt met het nemen van de alle voorzorgmaatregelen. Bij code rood mogen huurder en verhuurder niet op hetzelfde moment in dezelfde ruimte zijn.

16. Bezichtigingen

Bezichtigingen kunnen enkel worden georganiseerd met inachtneming van de algemene voorzorgsmaatregelen:

 • Het bezoek gebeurt op afspraak en met een tijdsslot als er meerdere kandidaat-huurders zijn. Zij komen dus niet met elkaar in contact en wachten buiten tot de vorige bezoeker vertrokken is.
 • De verhuurder, huurder en huidige bewoner spreken een moment af waarop een kotbezoek plaatsvindt. De huidige bewoner is op dat moment bij voorkeur niet aanwezig op het kot.
 • De ruimtes worden voldoende verlucht voor en tijdens het plaatsbezoek.
 • Bij aankomst zetten de bezoeker en verhuurder een mondmasker op. De verhuurder voorziet ontsmettende handgel. Ieders handen worden ontsmet en de verhuurder draagt handschoenen.
 • Het bezoek wordt beperkt tot maximaal twee personen.
 • Alle aanwezigen respecteren de afstand van 1,5 meter tussen personen.
 • De kandidaat-huurder raakt binnen niets aan. De verhuurder opent de deuren en eventueel kasten. Wat aangeraakt wordt, wordt meteen daarna ontsmet.
 • Een bezoek is zo kort mogelijk. De bespreking van bepaalde vaststellingen of de beantwoording van vragen gebeurt in de buitenlucht.
 • De bezichtiging van bewoonde woningen moet georganiseerd worden met inachtneming van het recht op privacy van de bewoner(s).
 • Wanneer de bewoner een medisch attest voorlegt dat de diagnose corona vermeldt, kunnen geen bezichtigingen georganiseerd worden. De afspraak wordt afgezegd indien één van de partijen ziek is, een vermoeden van besmetting heeft of in quarantaine moet blijven.

Meer informatie vindt u op de website van de Huurdersbond.

17. Pandcontroles

Deze onderzoeken gaan door tot nader orde. De stad Antwerpen maakt hiervoor steeds persoonlijk met u afspraken.

18. Huurovereenkomst vervroegd beëindigen?

De covid-19 epidemie vormt geen overmachtssituatie die het contract beëindigt, ook al maken studenten geen gebruik van hun kot. Studenten kunnen het enkel vragen wanneer ze hun studies definitief stopzetten en twee maanden opzeg geven.

Uiteraard kan u als kotbaas wel onderlinge afspraken maken over de beëindiging.

Dit geldt ook voor internationale studenten. Ook zij kunnen de huurovereenkomst niet vroegtijdig beëindigen, tenzij ze zich officieel uitschrijven aan hun onderwijsinstelling en twee maanden opzeg geven.

19. Betaling huurprijs

De huurder moet steeds de huurprijs blijven betalen. Omwille van bijzondere omstandigheden is het echter aangeraden dat, naargelang de concrete omstandigheden, de verhuurder zich soepel en menselijk opstelt.

20. Beschikbaar communicatiemateriaal rond Covid

Er worden diverse affiches (Nederlands + Engelse vertaling) voorzien die u kan gebruiken om in uw studentenpand te hangen:

 • Welkom thuis op kot! Zorg goed voor jezelf (met overzicht voornaamste regels) → om op te hangen in inkom
 • Hoe virus voorkomen → om op te hangen in inkom en gemeenschappelijke ruimtes
 • Bewaar 1,5 m afstand OF draag mondmasker → om op te hangen in inkom en gemeenschappelijke ruimtes
 • Handhygiëne (was je handen) → om op te hangen in keukens, sanitaire ruimtes, lavabo’s.
 • Hygiëneregels toiletbezoek → om op te hangen in sanitaire ruimtes
 • When do you need to quarantine or self-isolate  → om op te hangen in inkom en gemeenschappelijke ruimtes

De affiches worden door stad Antwerpen voor u beschikbaar gesteld, onderaan deze pagina. U kan deze hier downloaden en zelf afprinten.

Daarnaast kan u onze 10 vuistregels om veilig samen te leven en het huishoudelijke reglement aan elke student bezorgen of uithangen op een goed zichtbare plaats. Deze informatie wordt u ook in Nederlands en Engels aangeboden.

Nog vragen?

Tijdens deze uitzonderlijke tijden zijn vragen en antwoorden niet in steen gebeiteld. En kunnen ook veel nieuwe vragen rijzen. Daarom raden wij u aan om steeds ook rechtstreeks contact op te nemen met de federale overheid voor een laatste stand van zaken. Bel de infolijn: 0800 14 689 (elke werkdag van 9 tot 18u)

of neem via mail contact op met het Kotwebsecretariaat. Wij helpen u zo snel als mogelijk verder.

 

   

  Bijlage:  PDF-pictogram 10_vuistregels_om_coronaveilig_samen_te_leven_op_kot.pdf PDF-pictogram living_together_safely_in_times_of_covid19._ten_rules_of_thumb_.pdf Bestand 20200910_corona_huishoudelijk_reglement_kotbazen.docx Bestand 20200910_corona_huishoudelijk_reglement_kotbazen_eng.docx PDF-pictogram corona_welkomthuisopkot_a3.pdf PDF-pictogram corona_besmettingvoorkomen_-_nlen_a3.pdf PDF-pictogram corona_mondmasker_nlen_a3.pdf PDF-pictogram corona_wasjehanden_a3.pdf PDF-pictogram corona_toiletgebruik_nlen_a3.pdf PDF-pictogram flowchart_when_do_you_need_to_quarantine_or_self-isolate.pdf