Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Brandverzekeringen

Bij brand in huurwoningen ben je als huurder meestal aansprakelijk voor de gevolgen hiervan en zal je moeten instaan voor de vergoeding van de schade. Als je als student niet verzekerd bent, kan dit rampzalig zijn. De brandverzekeraar van de koteigenaar kan namelijk mogelijk de kosten op jou verhalen. Je moet er als kotstudent dus voor zorgen dat je goed verzekerd bent.

Wat moet de verzekering dekken?
• huurdersaansprakelijkheid (= schade aan het eigendom van de verhuurder)
• verhaal van derden (= schade aan anderen vb. kotgenoten en/of buren)
• persoonlijke inboedel (= schade aan je persoonlijke bezittingen)

Hoe verzekeren?

MOGELIJKHEID 1: via de kotbaas (modelcontract van Kotweb).
‘afstand van verhaal’
De kotbaas kan een clausule ‘afstand van verhaal’ in zijn brandverzekeringspolis laten opnemen tot en met het lopende academiejaar. Het grote nadeel van deze formule is echter dat de clausule ‘afstand van verhaal’ enkel van toepassing is in de relatie tussen huurder en verhuurder. Voor schade aan derden (buren of kotgenoten), kan je nog wel aansprakelijk gesteld worden.

‘voor rekening van de huurder’
De kotbaas kan in zijn polis ook een speciale uitbreiding ‘voor rekening van de huurder’ laten opnemen. Je bent dan als verzekerde mee opgenomen in de polis van de kotbaas. In dat geval geniet je mee van de uitbreiding verhaal van derden. Deze formule geniet dus de voorkeur boven de clausule ‘afstand van verhaal’, omdat je dan optimaal beschermd bent.

De meerkost hiervan kan de kotbaas contractueel geheel of gedeeltelijk aan je doorrekenen.
 

Je moet dan enkel nog een supplementaire verzekering afsluiten die schade aan je persoonlijke bezittingen dekt, tenzij de brandpolis van je ouders dit risico dekt. Doordat elke student zijn deel van de meerkost betaalt, komt deze verzekeringswijze uiteindelijk goedkoper uit dan een eigen verzekering te moeten afsluiten.

MOGELIJKHEID 2: door als student zelf een verzekering af te sluiten die volledige dekking biedt.

MOGELIJKHEID 3: via de brandpolis van je ouders
Sommige brandverzekeringspolissen omvatten standaard in de algemene voorwaarden ook de huurdersaansprakelijkheid van studerende kinderen. In regel is het verhaal van derden dan ook verzekerd. Het risico op schade aan je inboedel kan ook gedekt zijn, onder de waarborg ‘tijdelijke en gedeeltelijke verplaatsing van de inboedel’.

Helaas nemen nog niet alle maatschappijen deze dekkingen op. Als je niet of onvoldoende verzekerd bent via de brandpolis van je ouders, kan je best een aparte of supplementaire verzekering afsluiten door zelf een verzekeraar te raadplegen.