Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Alles over je contract: de huurwaarborg

Voor studenten die niet gedomicilieerd zijn op hun kotadres is er geen maximum aantal maanden bepaald en de waarborg moet niet op een geblokkeerde huurwaarborgrekening gestort worden.

Studenten die wel gedomicilieerd zijn op hun kotadres hebben de keuze tussen een geïndividualiseerde rekening en een bankwaarborg om de huurwaarborg te plaatsen.

 

  • Geïndividualiseerde rekening: als de waarborg volledig in 1 keer wordt gestort op een geblokkeerde huurwaarborgrekening, dan bedraagt de waarborg maximum 2 maanden huur. De opgebrachte rente is voor de student. In sommige gevallen wordt de waarborg contant betaald of op een rekening van de koteigenaar gestort. De student kan de kotbaas dan via aangetekend schrijven verzoeken dat bedrag op een geblokkeerde rekening te zetten.
  • Bankwaarborg van 3 maanden huur: de student kan ervoor kiezen de huurwaarborg in schijven te betalen aan een bank. Hij of zij moet de bankwaarborg vragen aan de bank waar hij zijn rekening heeft en waar zijn beroeps - of vervangingsinkomens worden gestort. De bank garandeert het totale bedrag van de waarborg bij het afsluiten van de huurovereenkomst aan de koteigenaar. In dat geval bedraagt de waarborg maximaal 3 maanden huur. De bank kan een dergelijke bankwaarborg niet weigeren op grond van het feit dat de student niet solvabel is en dus te weinig bestaansmiddelen heeft.  Voor de minst bedeelde studenten kan het OCMW een rol spelen voor een bankwaarborg.  Het OCMW staat dan ten aanzien van de bank borg indien de bankwaarborg voor het geheel of een gedeelte moet worden aangesproken.

 

Voor contracten afgesloten na 1 januari 2019 geldt een andere regeling voor de waarborg. Vanaf 1 januari treedt de nieuwe Vlaamse huurwetgeving op die de waarborg strikt regelt. Lees er alles over op de website van de Vlaamse overheid.