Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

10 vuistregels om covidproof samen te leven op kot

TIEN VUISTREGELS OM VEILIG SAMEN TE LEVEN OP KOT:

1. Bepaal heel bewust wie je persoonlijke beperkte kring is met wie je nauwe contacten hebt, afhankelijk van eigen persoonlijke situatie en klemtoon.

Wie zie je het meest en met wie ga je het meest om: thuisgezin, vrienden, kotgenoten, studiegenoten, …? Denk erover om vanuit jouw situatie je ‘hoofdgezin’ (thuis of op kot) te kiezen en je bewegingen en activiteiten vanuit deze opstelling te organiseren.

2. Maak goeie afspraken met de andere bewoners van je studentenpand

Organiseer je zo goed mogelijk als groep bewoners om te vermijden dat je ongewild met veel sociale bubbels en dus mensen in je studentenpand terechtkomt en je de covid preventieve beveiliging niet meer kan garanderen..

Als je in een groot studentenhuis met aparte leefeenheden woont, vermijd je het contact met bewoners van andere leefeenheden. Zij vormen een andere bubbel.

3. Laat in je studentenkamer een zo beperkt mogelijk aantal mensen toe en enkel die mensen die tot je persoonlijke vaste kring behoren.

Onder 'zo beperkt mogelijk' wordt door de Vlaamse overheid  max 5 mensen als richtlijn gegeven, maar bepaal dit steeds in functie van je leefsituatie (zie vuistregel 1), de grootte van je kamer enz. Wees voldoende streng voor jezelf en ga tot het minimum aan bezoekers dat je kan bereiken in jouw situatie en voor jouw welzijn.

Organiseer geen activiteiten op je kot, ook niet met jouw eigen vaste kring.

Ontvang verder geen externe bezoekers.

Als de verhuurder een kotbezoek plant met een kandidaat-huurder ben je bij voorkeur niet op kot of hou je je aan de veiligheidsmaatregelen. Je kan dit bezoek niet weigeren als je kotbaas een professionele verhuurder of vastgoedmakelaar is. De verhuurder moet jou op voorhand contacteren om een afspraak te maken. Er gelden wel strikte voorwaarden voor het bezoek, zie hieronder.

4. Draag in het gebouw een mondmasker als je niet zeker bent dat je altijd en overal de nodige afstand kunt bewaren.

5. Organiseer geen kotfeestjes 

Onder kotfeestjes wordt verstaan: elke samenkomst met kotgenoten (indien ze niet tot je vaste persoonlijke vaste kring behoren), eventueel met drank&eten en muziek, in het studentenpand. 

Organiseer ook geen groepsactiviteiten in buitenruimtes van je studentenpand, tenzij je deze ruimte op veilige manier kan gebruiken en enkel en alleen in beperkte sociale kring én met verplichte regels van social distancing.

6. Organiseer bovendien nooit enige groepsactiviteit zonder dat de kotbaas hiervan op de hoogte is en zijn/haar toestemming geeft.

7. Open enkele keren per dag gedurende 30 minuten de ramen van je kamer. Verlucht regelmatig de gemeenschappelijke ruimtes (keuken, woonkamer, …).  

Vermijd afgesloten ruimtes. Het gebruik van de trap wordt aangeraden. Gebruik de lift liefst slechts met 1 persoon tegelijkertijd (tenzij het gaat om de heel beperkte groep mensen die tot jouw persoonlijke contacten behoren).

8. Bij gebruik van het gemeenschappelijke sanitair:

 • Doe het deksel van de wc naar beneden voor je doorspoelt.
 • Was zorgvuldig je handen na elk toiletbezoek met zeep en droog ze af met een papieren handdoek. Heeft de verhuurder geen papieren handdoeken voorzien? Vraag of hij dit kan voorzien of droog je handen af met je eigen handdoek.

9. Bij gebruik van de gemeenschappelijke keuken:

 • Beperk je bij het koken en eten tot je eigen sociale bubbel. Maak hierover afspraken met elkaar.
 • Beperk het gebruik van de keuken in tijd en gebruik de keuken alleen voor maaltijden (in strikte zin).
 • Bewaar altijd voldoende afstand.
 • Deel geen borden, mokken, bestek, (keuken)handdoeken, … met andere personen.
 • Was alles wat je gebruikt voor en na gebruik goed af met warm water en vloeibare zeep.

10. Pas de basisregels van hygiëne toe:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep (40 à 60 seconden).
 • Houd afstand van elkaar: 1,5 meter. Draag een mondmasker op plaatsen waar je deze afstand mogelijk even niet zou kunnen bewaren.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog. Of bedek je neus en mond bij hoesten en niezen, gebruik hierbij een wegwerpzakdoekje en gooi het meteen daarna in een afgesloten vuilnisbak. Was daarna je handen met water en zeep.
 • Zonder je af wanneer je ziek bent en raadpleeg je arts.

 

IK ZOEK EEN KOT. HOE PAK IK DAT BEST AAN? 

1. Start je zoektocht online.

2. Wil je het pand fysiek bezichtigen, dan hou je je - samen met de kotbaas - aan de volgende regels: 

 • Het bezoek gebeurt op afspraak en met een tijdsslot als er meerdere kandidaat-huurders zijn. Zij komen dus niet met elkaar in contact en wachten buiten tot de vorige bezoeker vertrokken is.
 • De huurder en de huidige bewoner spreken een moment af, waarop een kotbezoek plaatsvindt. De huidige bewoner is op dat moment bij voorkeur niet aanwezig op het kot.
 • De ruimtes worden voldoende verlucht voor en tijdens het plaatsbezoek.
 • Bij aankomst zetten de bezoeker en verhuurder een mondmasker op. De verhuurder voorziet ontsmettende handgel. Ieders handen worden ontsmet en de verhuurder draagt handschoenen.
 • Het bezoek wordt beperkt tot maximaal twee personen.
 • Alle aanwezigen respecteren de afstand van 1,5 meter tussen personen.
 • De kandidaat-huurder raakt binnen niets aan. De verhuurder opent de deuren en eventueel kasten. Wat aangeraakt wordt, wordt meteen daarna ontsmet.
 • Een bezoek is zo kort mogelijk. De bespreking van bepaalde vaststellingen of de beantwoording van vragen gebeurt in de buitenlucht.
 • De bezichtiging van bewoonde woningen moet georganiseerd worden met inachtneming van het recht op privacy van de bewoner(s).

Wanneer de bewoner een medisch attest voorlegt dat de diagnose corona vermeldt, kunnen geen bezichtigingen georganiseerd worden.

Nog vragen?

 • Neem via mail contact op met de Kotwebmedewerker van je universiteit of hogeschool. (enkel voor studenten van Universiteit Antwerpen, KdG en AP hogeschool, Hogere Zeevaartschool, campus Antwerpen van KU Leuven en Thomas More Hogeschool en Tropisch Instituut)
 • Bel de infolijn van de federale overheid: 0800 14 689 (elke werkdag van 9 tot 18u)