Wat met afval?

De (tijdelijke) bewoners van de stad bieden hun afval gescheiden aan: voor elk soort afval is er een aparte zak of container.
Ben je kotstudent en woon je in een gebouw met meer dan 3 kamerwoningen, dan moet de eigenaar wel containers voorzien, je hoeft dan geen vuilniszakken aan te kopen. Bovendien zijn de eigenaars dan verplicht om het papierafval van de kamerwoningen aan te bieden in een blauwe papiercontainer van 140L of 240L.
Ben je kotstudent en woon je in een gebouw met studio’s, dan is de eigenaar niet verplicht om containers te voorzien, je moet dan zelf instaan voor de aankoop van aparte vuilniszakken.
 

Ophaalkalender
Elke wijk in de stad heeft een andere ophaaldag. Raadpleeg de afvalkalender om te weten wanneer jij je afval moet buitenplaatsen. Belangrijk: het is verboden op andere dagen dan die vermeld op de ophaalkalender, afval aan te bieden. Boetes voor verkeerd aanbieden van afval kunnen oplopen tot 250 euro per keer!
Eigenaars van kamerwoningen, studentenhuizen of studentengemeenschapshuizen zijn verplicht om de ophaalkalender op een zichtbare plaats in één van de gemeenschappelijke ruimtes aan te brengen.
De ophaalkalender download je hier.
 

Glasbollen
Verspreid over de stad staan glasbollen waar je glas gesorteerd in kwijt kan. De doorzichtige flessen en gekleurde flessen drop je apart in de respectievelijk witte en groene glasbol. Vergeet niet om kroonkurken en metalen dekseltjes te verwijderen voor je glas de bol ingaat. Die horen immers bij PMD of restafval.  Je mag de glasbollen enkel gebruiken tussen 7 en 22u.


Sorteerstraatjes
De stad Antwerpen plaatste diverse sorteerstraatjes als aanvullend systeem op de bestaande huisvuilophaling en dienen om je afval op een eenvoudige manier weg te brengen wanneer het jou past.  Studenten kunnen een nieuw toegangspasje verkrijgen bij GATE15. Herladen kan ook online.
Meer info vind je hier.
 

Sluikstorten en vuilnisbakjestamp
Twee activiteiten waarop zeer zware boetes staan!
Zie je zelf sluikstort liggen? Een telefoontje of mail naar de sluikstortlijn volstaat om het afval meteen te laten ophalen.
T 0800 93511 (gratis nummer)
E sluikstort@stad.antwerpen.be
 

Links:  ophaling vuilnis glascontainers sorteerstraatjes sluikstort melden

Kotweb is een initiatief van de stad AntwerpenGATE15 en de Antwerpse instellingen hoger onderwijs.